Dàn máy maxsetting game với i3 9100f Rog strix 1060 6g 3 fan

15,000,000