Card màn hình ASUS GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 ROG Strix Cũ BH TH7/2020

5,000,000